ВМ-НФ Архівна версія
Нова платформа Шкільного Медіахолдингу "ВМ-НФ" 
http://zps19.at.ua/ (2018-2019 н.р.)

Рейтинг успешности

TOP-5

1 місце - Соляріс
2 місце - Дивосвіт
3 місце - Шкільна планета
4 місце - Ексклюзив
5 місце - Нью-Скіфія

Ведущий проект

Периодическое печатное издание - Журнал "Вестник Мечты". Недавно Вышел № 56! Читать >>>

Категории раздела

Экспертный совет [123]
Феникс [0]
Новый город [1]
Адреналин [1]
Кристалл [1]
МАXIMUM [0]
Улыбка [1]
Солярис [6]
ДИВОСВІТ [17]
Скрепка [0]
Олімпія [7]
Энергетика [1]
КОМЕТА [4]
Лидер [20]
Эдельвейс [9]
Пятый элемент [20]
Мечтатели Next [0]
Вестник отважных [54]
Элементарно [5]
Радуга [3]
Луч солнца [9]
Город классный [0]
220 V [12]
Искорка [0]
Юный репортер [0]
Северное сияние [5]
Колорит [2]
Импульс [0]
Нью Скифия [10]
Школьня планета [5]
Психологи [4]
Воспитательный центр [35]
АRTemych [4]

З 26 грудня 2016 р


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » Медиатексты "ВМ-НФ" » Экспертный совет [ Добавить статью ]

ШКІЛЬНИЙ МЕДІАХОЛДИНГ «ВМ-НФ» - МЕДІАОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ МЕДІАІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ

Андрій ЄЛЬКІН

ШКІЛЬНИЙ МЕДІАХОЛДИНГ «ВМ-НФ» - МЕДІАОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАДЛЯ ФОРМУВАННЯ МЕДІАІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ

Анотація: У статті йдеться про інноваційний досвід школи з впровадження масової медіаосвіти та екологічної просвіти учнів шляхом створення всеохоплюючого інформаційного простору у вигляді шкільного Медіахолдингу.

Ключові слова: медіаосвіта, шкільний Медіахолдинг, екологічна освіта, екологічне виховання, медіа грамотність, медіа компетенції, інформаційний простір, ВМ-НФ, інновація, практична медіаосвіта, шкільна преса, газети, медіа педагоги.

Висока динаміка розвитку науки, техніки, виробництва, всіх процесів, пов'язаних з життєдіяльністю суспільства, ставлять перед сучасною загальноосвітньою школою завдання впровадження методів, практик, технологій випереджаючої освіти. За час підготовки молодої людини до дорослого життя суспільство швидко міняє не тільки технологічний уклад, але й ціннісні орієнтири. В умовах формування постінформаційного суспільства сталого розвитку спостерігається дуже висока соціальна частота зміни людиною не тільки професій, але й світогляду. Тому сучасна школа вимагає впровадження радикальних інновацій у системі  освіти, побудови освітнього процесу, спрямованого на усвідомлення і прогнозування реалістичних перспектив.

Надзвичайно важливим завданням є формування у молодої людини медіа-інформаційної та екологічної культури, головні складові якої полягають у вихованні творчого ставлення до життя та відповідальності за все, що відбувається у природі і суспільстві, відповідальності за вибір стратегії власного життя.

Зважаючи на глобальні проблеми людства, важливим напрямом у процесі формування майбутнього громадянина України є підвищення громадянської свідомості в питаннях екології та охорони природи. Для ефективної реалізації вищезазначеного завдання ми маємо створювати інтерактивний інформаційний простір із питань збереження навколишнього середовища, реалізовувати екологічно спрямовану освітню політику та забезпечувати сталий розвиток.

Виникає обґрунтована потреба в об’єднанні двох напрямів розвивальних дій педагогів (синергія). Ідеться про інтеграцію форм і методів формування медіакомпетенцій та розвитку екологічного світогляду учнів. Адже в Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року саме це визначено пріоритетним завданням: така робота повинна починатися з дитинства, зі шкільної парти.

В Запорізькому навчально-виховному комплексі ці актуальні завдання виконуються через реалізацію інноваційного проекту масового залучення учнів 5-11 класів у медіа освітній процес, що має назву «Вісник Мрії – новий формат» та на цей час трансформувався у перший в Україні шкільний Медіахолдинг.

Фактори, що обумовлюють перспективність проектної діяльності:

-  всебічний розвиток медіа-інформаційного середовища, зокрема, у сфері екологічного виховання, значною мірою сприятиме побудові в країні демократичного, громадянського суспільства, орієнтованого на сталий розвиток;

- майбутнє нового покоління, в тому числі й майбутнє нашої держави залежить  саме від якості інформаційного простору та сформованих медіа-компетентностей дітей;

- підготовка підростаючого покоління до спілкування із засобами масової комунікації під час соціалізації є визнаним пріоритетом у системі освіти України;

- медіа-освітній процес повинен захистити дітей від потенційно шкідливих ефектів медіа, сформувати такого споживача медіа, котрий міг би ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи засоби масової комунікації.

- з ранніх етапів свого життя людина змушена сприймати інформацію – образи відображеного світу, й водночас без отримання й опрацювання інформації людина існувати не може;

- якість інформації, яка надходить ззовні, має дуже важливе значення, бо саме вона й формує майбутню особистість, а з нею і все майбутнє нашої країни;

- у сучасному суспільстві більшу частину інформації людина отримує за допомогою засобів масової комунікації. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій потребує негайної підготовки особистості до вмілого, а головне безпечного користування ними;

- в епоху Інтернету, коли знання всього світу здаються доступними, ніхто не може контролювати потоки інформації до аудиторії. Разом із свободою слова має місце неконтрольована вседозволеність;

- передумовою медіа-освіти є такі прояви у сучасних мас-медіа як неякісна медіа-продукція, аморальність, зневага до загальнолюдських цінностей;

- знання про механізми маніпулювання психікою людини дозволять протистояти незаконним вторгненням у неї (точніше – у підсвідомість), а отже, і захистити себе таким чином;

- немає можливостей просто забороняти ту чи іншу інформацію. Потрібно вчити грамотно сприймати її і не користуватися небезпечною;

- якщо не можна змінити медіа, треба змінювати їхню аудиторію, та починати формувати відповідні медіа компетентності з дитинства.

Важливо відмітити, що у Запорізькому навчально-виховному комплексі № 19 (ЗНВК № 19) система виховної роботи будується з урахуванням принципів та завдань дитячо-юнацької екологічної громадської організації «Республіка Мрія», яка була створена на базі школи у 2002 році. Ці принципи передбачають активне залучення підростаючого покоління до природоохоронної та пізнавальної діяльності, спрямованої на усвідомлення цінності довкілля за допомогою створеного освітнього та розвиваючого медіа-інформаційного середовища.

Система екологічного виховання школярів, починаючи з 2005 року (тоді вийшов перший номер журналу «Вісник Мрії»), інтегрувалася в медіаосвітній простір: за ініціативою шкільного видавництва «Вісник Мрії — новий формат» (далі — «ВМ-НФ») силами дитячо-юнацької громадської організації «Республіка Мрія» у мережі Інтернет був створений унікальний в Україні електронний ресурс — «Портал шкільної преси ЗНВК № 19» (далі — Портал) (http://school19-vm.at.ua/ , 12-13 сезон - http://do-school19.ucoz.ua/ ), який об’єднує в собі двадцять періодичних видань дитячих ЗМІ. Сьогодні в проекті працюють (навчаються, підвищують рівень медіа інформаційних компетенцій) більше ста учнів і більше двадцяти медіа-педагогів, які створюють цікавий для школярів, вчителів та батьківської громадськості авторський контент, розповсюджують корисну інформацію щодо власної природоохоронної діяльності, підвищують екологічну свідомість читачів. Інші учні школи є споживачами продуктивної діяльності (критиками, громадськими експертами, рецензентами, наглядачами), а тому вони теж активні учасники освітнього процесу.

Наявні та очікувані результати (показники):

 1. Учні та вчителі школи комплексу мають високі рівні медіа-інформаційної культури та компетентнісно відповідають вимогам, передбаченим Концепцією побудови інформаційного суспільства. Вони повинні демонструвати спроможність у повному обсязі виконувати завдання медіа освітнього проекту, що передбачає реалізацію всебічних освітніх, видавничих, науково-дослідницьких та конкурсних (заохочувальних) практик (картування (візуалізація) досягнень, поточні та узагальнюючий документи моніторингу та оцінки, перелік критеріїв).
 2. Апробована модель масової медіаосвіти школярів середнього та старшого шкільного віку (опис досвіду, щорічні та підсумковий звіти).
 3. Педагогічний колектив школи-комплексу володіє медіа-педагогічними компетенціями, в системі впроваджує сучасні методики та технології навчання та виховання медіа-досвідченої особистості (картування (візуалізація) досягнень, поточні та узагальнюючий документи моніторингу та оцінки, перелік критеріїв).
 4. Сучасний інформаційний мережевий простір, що охоплює всі зацікавлені сторони медіа освітнього процесу (розвинутий портал шкільної преси, офіційний сайт школи, періодичні видання газет і журналів (щомісячні випуски журналу «Вісник Мрії», щомісячні випуски газет 5-11 класів), сторінки у соціальних мережах, друковані збірники розробок, планів-конспектів та планів-проспектів тематичних уроків та позакласних виховних годин, персональні сайти вчителів, сайти-візитки шкільних ЗМІ, тощо).
 5. Удосконалена система взаємовідносин суб’єктів медіа-освітнього проектного процесу (Устав першого в Україні шкільного медіахолдингу).

Спираючись на програму ЮНЕСКО, резолюцію Європарламенту щодо медіаграмотності у світі цифрової інформації, листи Національної академії педагогічних наук України, накази Міністерства освіти і науки України, в школі триває апробація авторської моделі масової медіа-освіти. У рамках інтерактивного інформаційного простору «ВМ-НФ» здійснюється поступова інтеграція навчально-виховного процесу в сферу медіа-освітніх тенденцій і перспектив. Учасники проектного процесу підвищують компетентнісні рівні: вчителі отримують кваліфікацію медіа-педагогів, освоюють медіадідактіку, форми і методи медіа-просвіти, діти - опановують медіа-грамотністю, вчаться створювати і критично сприймати медіа-тексти.

В рамках проекту «ВМ-НФ» учні навчального закладу оволодівають медіаінформаційною грамотністю завдяки наступним формам роботи: видання газет, освоєння web-технологій, створення аудіовізуальних медіатекстів, відео, радіопрограм, телерепортажів, новинних стрічок на порталі шкільної преси, робота фотостудії, проведення он-лайн конференцій, участь у загальношкільному конкурсі газет (друкованих та цифрових версій), відвідання місцевих телерадіокомпаній, проведення інформаційних кампаній згідно з планом виховної роботи, створення різних за жанром журналістських матеріалів, заходи  з обговорення якості творчих робіт дітей (новин, репортажів, відеороликів) та з метою їх розкодування (розвиток критичного мислення), консультації, тренінги, майстер-класи, дискусійні заходи.

Батьки підтримують інноваційну діяльність шкільного колективу в рамках медіа освітнього проекту «ВМ-НФ», вони є активними користувачами або частими гостями порталу шкільної преси, системно відвідують офіційний сайт школи, з метою подальшого розвитку шкільних газет і web- сторінок фінансують заходи класних колективів, всіляко сприяють розвиваючій діяльності дітей.

У школі діє мас-медійний корпункт – кабінет, обладнаний комп’ютерною технікою, бібліотекою медіа-освітньої літератури. Працює інформаційний центр шкільного видавництва. Створені тематичні стенди, на яких розташовуються інформаційні бюлетені проекту, новини, оголошення. На спеціальному стенді розміщуються щомісячні випуски газет класних колективів.

Психологічна служба школи-комплексу здійснює системну роботу з надання психологічного супроводу загального медіаосвітнього процесу школи-комплексу. Психологи проводять анкетування учнів та вчителів, бесіди з учнями та батьками, надають консультативну допомогу з тем: «Безпека в Інтернеті», «Ризики сучасного телебачення», «Як мас-медіа впливає на емоційний стан дитини та дорослої людини»,  «Що треба знати, заходячи в соціальну мережу», «Чому психікою людини можна маніпулювати», «Як захистити себе від небезпек», «Як розвинути критичне мислення», «Моделі сприйняття навколишнього світу», «Медіа-залежності, що з цим робити?» тощо.

У січні 2013 року досягнення та проблематика медіаосвітнього процесу в рамках інноваційного проекту «ВМ-НФ» обговорювалася на педагогічній раді школи-комплексу. Про це повідомили передові медіаосвітні інформаційні ресурси України (зокрема, сайт «Академії Української преси»). Педагогічний колектив школи-комплексу одноголосно прийняв рішення педради, в якому зазначалося, що розвиток мас-медійних проектів в рамках програми «ВМ-НФ» ЗНВК № 19 та їх залучення до процесу навчання і виховання дітей значно активізувало творчий пошук педагогів школи і розвиваючу діяльність учнів.

З 2010 року ЗНВК №19 є учасником  Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в навчально-виховному процесі.  Успішна діяльність педагогічного та учнівського колективів школи в рамках ВМ-НФ відзначалася науковим керівником Всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти в НВП, Л.А. Найдьоновою. Участь дітей та медіапедагогів в Міжнародному медіафестивалі «Москва-Запоріжжя» було відзначено відділом освіти Запорізької облдержадміністрації численними грамотами та дипломами.

Поставлені перед колективом шкільного видавництва завдання з розвитку порталу шкільної преси ЗНВК № 19  вирішується відповідально і творчо: 20 (!) редколегій безперервно працюють над розвитком своїх Інтернет сторінок і над випуском друкованих газет. Створюються авторські матеріали з природоохоронної тематики, висвітлюється культурне життя школи і класів, ведуться проблемні дискусії, проводяться он-лайн конференції, реалізується насичена освітня програма (яка включає в себе майстер-класи, тренінги та консультації).

Щорічно  бачать світ сотні випусків друкованих газет, створено безліч web-сторінок з новинами, статтями, фото-звітами. Учасники проекту брали участь у регіональних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах і медіа фестивалях.

Конкурсний формат проекту дозволяє визначити кращих, створити порівняльну базу досягнень, побудувати рейтинг успішності редколегій. Здійснюється аналіз поточних досягнень, встановлюються причини труднощів і запропоновані подальші шляхи вдосконалення медіаосвітнього процесу. Експертна колегія проекту розглядає всі надані для оцінки друковані видання, вивчає наповнення електронних ресурсів. Основними критеріями оцінювання медіа текстів у цьому році є: змістовний рівень публікацій, дизайнерські рішення, прогрес в освоєнні нових технологій, участь у конкурсних програмах міського, обласного та національного рівнів.

Таким чином, в ЗНВК №19 продовжується цікава конкурсна програма. Працює експертна колегія проекту. Інтенсифікується навчання дітей в області медіа-освітніх практик. Проводяться тренінги, майстер-класи, консультації, web-конференції. Здійснюється насичена видавницька діяльність. Вирішення проблемних питань навчально-виховного процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій з використанням ресурсів та сервісів порталу шкільної преси розглядається вже як звичайна практика. Продовжується робота у напрямку педагогічного спостереження за поведінкою дітей у соціальних мережах. Класним керівникам надаються рекомендації щодо актуальних напрямків роботи з динамічними групами учнів, з тематики і змісту найбільш важливих профілактичних бесід.

Tags: media education, school media holdings, environmental education, environmental education, media literacy, media competence, information space, VM-NF, innovation, practical media education, school newspapers, newspapers, media educators.

Ключевые слова: медиаобразование, школьный Медиахолдинг, экологическое образование, экологическое воспитание, медиаграмотность, медиакомпетенции, информационное пространство, ВМ-НФ, инновация, практическое медиаобразование, школьная пресса, газеты, медиапедагоги.

Джерело: Збірник статей Третьої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – Київ, 2015. – 407 с.

Джерело за адресою посилання: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnyk_konf_2015.pdf

Розташування: стор. 129-137

Категория: Экспертный совет | Добавил: mech (04.08.2015) | Автор: Андрій Єлькін
Просмотров: 463 | Теги: медиаграмотность, медиаобразование, школьный Медиахолдинг, медиакомпетенции, информационное прос, экологическое воспитание, экологическое образование | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 0
avatar

Форма входа

landmarks

Проверить текст на соответствие информационному стилю - очистить от словесного мусора >>>

Перевірити текст - знайти можливі помилки >>>

Эссе и рецензии "По ту сторону экрана - 2018"

Выпуски газет

Січень 2018: Кристалл, Луч солнца, Феникс, Нью-Скифия, 220V - next, Искорка, Эксклюзив, Шкільна планета, Максимум адреналина, Орео, Солярис,

Спец-випуски - "Mediaschool - 2018" Промінь сонця, Іскорка, Дивосвіт,

Лютий 2018: Дивосвіт, Кристалл,

Березень 2018: 21 век, Нью-Сити, Луч солнца, Кристалл, 220V-next, Эксклюзив, Максимум адреналина, Искорка, Шкільна планета, Орео,

Квітень 2018: Нью-Скифия - эко-выпуск, Луч солнца, Кристалл, Дивосвіт, 220V-next, Искорка, Феникс, Максимум адреналина, Эксклюзив, Солярис

Поиск по сайту

Друзья сайта

 • Новости ПШП

  Наш опрос

  Зависим ли человек от медиа
  Всього відповідей: 43