ВМ-НФ Архівна версія
Нова платформа Шкільного Медіахолдингу "ВМ-НФ" 
http://zps19.at.ua/ (2018-2019 н.р.)

Рейтинг успешности

TOP-5

1 місце - Соляріс
2 місце - Дивосвіт
3 місце - Шкільна планета
4 місце - Ексклюзив
5 місце - Нью-Скіфія

Ведущий проект

Периодическое печатное издание - Журнал "Вестник Мечты". Недавно Вышел № 56! Читать >>>

Категории раздела

Новости от главреда [341]
Новини - Фенікс [6]
Новости - Кристалл [10]
Новости - Новый город [4]
Новости - Улыбка [2]
Новости - Солярис [44]
Новости - ДИВОСВІТ [35]
Новости - Олімпія [47]
Новости - Нью-Скифия [39]
Новости - Школьная планета [4]
Новости - Луч солнца [28]
Новости - 220 V [38]
Новости - Искорка [6]
Новости - Импульс [2]
Новости - Юный репортер [1]
Новости - Энергетика [5]
Новости - Воспитательный центр [23]
Новости - Лидер [16]
Новости - Адреналин [2]
Новости - Комета [28]
Новости - Эдельвейс [24]
Новости - Мечтатели Next [10]
Новости - Скрепка [13]
Новости - 5 элемент [125]
Новости - Колорит [14]
Новости - Эксперты [6]
Новости - Филиал №3 [8]
Новости - Радуга [3]
Новости - Город классный [2]
Новости - Вестник отважных [59]
Новости - Северное сияние [13]
Новости - Радио Мечта [1]
Новости - Студия анимации [1]

З 26 грудня 2016 р


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

09:55
Запорізький НВК №19 набув статусу учасника Всеукраїнського експерименту з впровадження медіаосвіти

Андрій Єлькін, Медіахолдинг «ВМ-НФ» ЗНВК №19

22 вересня 2017


Запорізький НВК №19 згідно Наказу МОН України №1199 від 18.08.2017 отримав статус учасника Всеукраїнського експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику», який буде здійснюватися у 2017-2022 роках.

Наказ МОН №1199

Додаток - Список учасників

У Запорізькій області в рамках експерименту будуть працювати колективи шести навчальних закладів, які зарекомендували себе на попередніх етапах впровадження цього найбільш актуального напрямку розвитку національної системи освіти, в тому числі й в контексті Концепції Нової української школи, та й взагалі у контексті трансформаційних процесів суспільного сприйняття та побудови Нової епохи глобального інформаційного простору.

Науковий керівник експерименту, Любов Найдьонова, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора Інституту соціальної і політичної психології з наукової роботи, у багатьох ЗМІ вже давала пояснення щодо мети, завдань та очікуваних результатів науково-дослідницької, апробаційної діяльності експериментальних навчальних закладів вітчизняного експерименту.

Посилання на інтерв’ю Любов Найдьонової  "Як навчити дітей правильно «споживати» медіа? МОН і НАПН України почали експеримент" 

Посилання на інтерв’ю Любов Найдьонової для радіо "Ера медіа". Тема "Для чого школярам знати основи медіаграмотності"

Посилання - Виступ Найдьонової Любов Антонівни на громадському радіо

В рамках експерименту вже пройшли тематичні серпневі (2017) наради з питань медіаосвіти як чинника національної безпеки і фактору зростання якості сучасної освіти в Україні. Розпочато робота з розробки нової редакції концепції впровадження медіаосвіти регіональних психолого-педагогічних моделей інтенсивного розвитку наскрізної системи медіаосвіти в сучасних інформаційно-комунікаційних умовах.

Керівництво експерименту працює над вирішенням питання забезпечення фінансування всеукраїнського експерименту, зокрема над затвердженням кошторисів витрат на проведення експерименту на 2018 р., що є важливим чинником успіху у вирішенні завдань експерименту.

 

Відбувається розробка і затвердження медіаосвітніх заходів у складі планів роботи навчальних закладів. Передбачено проведення тижня медіаграмотності та  участь медіапедагогів у всеукраїнських заходах з просування медіаосвіти.

Медіапедагоги експериментальних шкіл готуються до заходів Міжнародного тижня медіаграмотності, в ході якого будуть представлені отримані протягом 2017 р.  місцеві та регіональні здобутки розвитку медіаосвіти, опрацювання результатів діагностичних зрізів, відбудуться нагородження за найкращі досягнення й особисті внески в розвиток медіаосвіти.

В рамках експерименту велика увага приділяється щорічному головному всеукраїнського конкурсу аудіовізуальної творчості і дослідницьких проектів “Діти і медіа” http://mediaosvita.org.ua/2017/03/31/konkurs_2017/ . Запорізький НВК №19 є активним учасником цього процесу.

Заплановано розроблення критеріїв готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіосвітніх інновацій, налагодження інформаційних каналів взаємодії, проведення пілотних досліджень.

Важливим завданням експерименту на першому етапі є визначення стратегії підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій, проведення стратегічних сесій, пілотних діагностичних зрізів.

На національному та регіональних рівнях будуть проведені установчі семінари-практикуми, інтернет-конференції і вебінари для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження наскрізної інтегрованої медіаосвіти та викладання медіаосвітніх програм, рекомендованих МОН України.

У 2017-2018 навчальному році визначаються творчі ініціативні групи учителів-дослідників, шкільних психологів для участі в організації та проведенні експерименту з інтенсивного підвищення медіаграмотності шкільних колективів. Все це буде відображатися у підсумкових документах, звітах поточного навчального року.

У 2018-2019 навчальному році в рамках вітчизняного експерименту передбачається концептуально-діагностичний етап. В рамках цього етапу продовжиться удосконалення медіапсихологічних критеріїв медіаосвітнього процесу, розроблення та стандартизація психодіагностичних методик оцінювання рівня медіакультури учнів і батьків.

Буде вивчатися рівень медіакультури та ставлення суб’єктів навчального процесу до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій. Для цього з метою виявлення рівня медіаграмотності, середовищної, мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвіти буде проводитися анкетування вчителів та батьків, вивчатися батьківська медіакультура.

Формування регіональних методичних об’єднань для наскрізного впровадження медіаосвіти і підготовки вчителів до викладання медіаосвітніх курсів, рекомендованих МОН України, яке буде здійснюватися протягом 2018-2019 навчального року, має дуже велике значення. Ці об’єднання будуть працювати  над відкриттям медіаосвітніх секцій у відділеннях МАН, де планується робота секції “Медіапсихологія”.

Також на цьому етапі учасники експерименту будуть працювати над розробленням програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження інтегрованої медіаосвіти з урахуванням профілів навчання, проектів робочих навчальних програм. Для цього будуть проведені засідання творчих робочих груп щодо технології впровадження медіаосвіти, ролі ІКТ, комунікації і творчості у вітчизняній моделі медіаосвіти.

Будуть створені електронні ресурси для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду, проведені щорічні підсумкові конференції з медіаосвіти.

Дуже цікавим та важливим етапом у 2019-2020 навчальному році планується формувальний етап.

На цьому етапі будуть підготовлені авторські навчальні програми медіаосвітніх курсів для всіх ланок освіти з урахуванням особливостей переходу до профільного навчання. Відбудеться стандартизація модулів інтегрованої медіаосвіти з урахуванням сучасних інформаційно-комунікаційних умов сьогодення.

Завдяки координації зусиль науковців і педагогів різних ланок освіти (загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації, педагогічних університетів) з метою поширення медіаосвітніх практик будуть розширені електронні ресурси для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти та поширення кращого педагогічного досвіду.

Важливою складовою експерименту визнається розвиток медіакомпетентності старшокласників під час вивчення курсу за вибором “Медіакультура” в трьох типах профільних класів (гуманітарному, художньо-культурному та інформаційних технологій), сприяння створенню умов для інтеграції медійних практик дорослих і дітей, розвиток сімейної медіакультури.

В рамках експерименту на формувальному етапі заплановано підготовка і рецензування підручників і посібників для медіаосвітніх курсів, авторських навчальних програм інтегрованої медіаосвіти для учнів молодших і середніх класів, медіаосвітніх факультативів та відповідних методичних рекомендацій для вчителів, методичних посібників з окремих проблем медіаосвіти. Буде здійснюватися моніторинг розвитку медіакультури учнів, залучених до участі в експериментальній роботі, та зіставлення результатів з даними всеукраїнського моніторингу рівня медіакультури населення.

В рамках методологічного семінару з питань розвитку системи наскрізної медіаосвіти і стандартизації соціально-психологічної моделі будуть представлені розробки навчально-методичних комплексів медіаосвітніх спецкурсів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів та психологів.

Узагальнюваний етап 2020-2021 навчального року передбачає організацію заходів з підвищення кваліфікації методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів та психологів із питань масового упровадження наскрізної медіаосвіти в системі післядипломної освіти; експериментальну апробацію психолого-педагогічних засад підготовки медіаграмотних педагогів і психологів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на базі педагогічних університетів.

Буде здійснений підсумковий етап діагностики рівнів медіакультури суб’єктів навчально- виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії в системі наскрізної медіаосвіти. Статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображає розвиток медіакультури особистості в навчально-виховному процесі закладів 1-6 рівнів акредитації в сучасних інформаційних умовах, дозволить  визначитися зі змінами, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту.

Діагностика рівня професійної готовності випускників ВНЗ, що пройшли медіаосвітню підготовку та підготовлені до роботи в школі в сучасних умовах інформаційно-комунікаційної реальності буде представлена на  міжнародній науково-практичній конференції з проблем медіаосвіти, на якої також відбудеться презентація результатів вітчизняного експерименту.

Експериментом також передбачено коригувальний етап, який відбудеться у 2021-2022 навчальному році. На цьому етапі буде розроблена програма взаємодії в системі наскрізної медіаосвіти навчальних закладів різного рівня і територіальних установ, медійників, громадських організацій для формування сталого медіаосвітнього руху.

В ході Міжнародного тижня медіаграмотності будуть представлені отримані протягом 2017-2021 років здобутки розвитку медіаосвіти в регіонах, внесені зміни у навчальні плани та зміст освіти, поширений досвід всеукраїнського експерименту через освітянську пресу, інші засоби масової інформації.

Медіапедагоги Запорізького НВК №19 ретельно вивчають стратегічне планування в рамках Вітчизняного експерименту та складають власний загальний план дій, який у значній мірі буде сприяти виконанню намічених на національному рівні завдань.

Особливе значення для впровадження наскрізної медіаосвіти має ознайомлення та поширення досвіду медіаосвітіх практик проекту (шкільного медіахолдингу) «Вісник Мрії – Новий Формат», - впевнені професійні медіапедагоги Запорізького НВК №19.

 

Категорія: Новости от главреда | Переглядів: 395 | Додав: mech | Теги: Запорізький НВК№19, Наказ 1199, Наказ МОН України, медіаосвіта, експеримент | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatarПродовжуємо активну участь у міському конкурсі у 2019 році! 
http://zps19.at.ua/news....-11-120

Отлично! Олимпия! Идете вперед! Совершенствуетесь! Медиаобразование на первом месте! Так держать! 4000+

Форма входа

landmarks

Проверить текст на соответствие информационному стилю - очистить от словесного мусора >>>

Перевірити текст - знайти можливі помилки >>>

Эссе и рецензии "По ту сторону экрана - 2018"

Выпуски газет

Січень 2018: Кристалл, Луч солнца, Феникс, Нью-Скифия, 220V - next, Искорка, Эксклюзив, Шкільна планета, Максимум адреналина, Орео, Солярис,

Спец-випуски - "Mediaschool - 2018" Промінь сонця, Іскорка, Дивосвіт,

Лютий 2018: Дивосвіт, Кристалл,

Березень 2018: 21 век, Нью-Сити, Луч солнца, Кристалл, 220V-next, Эксклюзив, Максимум адреналина, Искорка, Шкільна планета, Орео,

Квітень 2018: Нью-Скифия - эко-выпуск, Луч солнца, Кристалл, Дивосвіт, 220V-next, Искорка, Феникс, Максимум адреналина, Эксклюзив, Солярис

Поиск по сайту

Друзья сайта

 • Новости ПШП

  Календарь

  «  Вересень 2017  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930

  Наш опрос

  Зависим ли человек от медиа
  Всього відповідей: 43