ВМ-НФ Архівна версія
Нова платформа Шкільного Медіахолдингу "ВМ-НФ" 
http://zps19.at.ua/ (2018-2019 н.р.)

Рейтинг успешности

TOP-5

1 місце - Соляріс
2 місце - Дивосвіт
3 місце - Шкільна планета
4 місце - Ексклюзив
5 місце - Нью-Скіфія

Ведущий проект

Периодическое печатное издание - Журнал "Вестник Мечты". Недавно Вышел № 56! Читать >>>

Категории раздела

Новости от главреда [341]
Новини - Фенікс [6]
Новости - Кристалл [10]
Новости - Новый город [4]
Новости - Улыбка [2]
Новости - Солярис [44]
Новости - ДИВОСВІТ [35]
Новости - Олімпія [47]
Новости - Нью-Скифия [39]
Новости - Школьная планета [4]
Новости - Луч солнца [28]
Новости - 220 V [38]
Новости - Искорка [6]
Новости - Импульс [2]
Новости - Юный репортер [1]
Новости - Энергетика [5]
Новости - Воспитательный центр [23]
Новости - Лидер [16]
Новости - Адреналин [2]
Новости - Комета [28]
Новости - Эдельвейс [24]
Новости - Мечтатели Next [10]
Новости - Скрепка [13]
Новости - 5 элемент [125]
Новости - Колорит [14]
Новости - Эксперты [6]
Новости - Филиал №3 [8]
Новости - Радуга [3]
Новости - Город классный [2]
Новости - Вестник отважных [59]
Новости - Северное сияние [13]
Новости - Радио Мечта [1]
Новости - Студия анимации [1]

З 26 грудня 2016 р


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут Медіахолдингу

СТАТУТ ШКІЛЬНОГО МЕДІАХОЛДИНГУ «ВІСНИК МРІЇ – НОВИЙ ФОРМАТ»

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Шкільний медіа холдинг «ВМ-НФ» Дитячо-юнацької громадської організації «Республіка Мрія» Запорізького НВК №19 (ШМХ) є складовою частиною системи шкільного самоврядування, що спрямована на гармонійний розвиток кожного учня.

Стаття 2. Шкільний медіа холдинг «ВМ-НФ» будує свою роботу в рамках медіаосвітнього проекту «Вісник Мрії – Новий Формат» на принципах добровільності, законності, гласності, рівності прав та обов’язків членів, які дотримуються положення цього статуту та виконують завдання шкільного медіахолдингу.

Стаття 3. Шкільний медіа холдинг «ВМ-НФ» є сукупністю медійних компаній – редакційних колективів, клубів, експертних та консультаційних служб –  які є засновниками інформаційно-комунікаційних ресурсів, газет, журналів, сайтів, порталу, радіо-студії, телестудії, фото- та анімаційної студій, кіноклубу, науково-дослідницького проектного центру, рекламного агентства Запорізького НВК №19.

Стаття 4. Холдинговою компанією Шкільного медіахолдингу «ВМ-НФ» є видавництво «Вісник Мрії». Дочірніми компаніями є освітні медіа підприємства Запорізького навчально-виховного комплексу №19, які є власністю її засновників, та інші інформаційно-комунікаційні підприємства, що є власністю видавництва «Вісник Мрії».

Стаття 5. Організація має статус шкільного самоврядування та здійснює свою діяльність у межах структурних підрозділів Дитячо-юнацької громадської організації «Республіка Мрія» НВК №19. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з основною метою та завданнями, визначеними Статутом НВК №19, нормативно-правовою базою Дитячо-юнацької громадської організації «Республіка Мрія»  та цим Статутом.

Стаття 6. Місцезнаходження постійно діючого центрального статутного органу: вул. Військбуд, буд.13 м. Запоріжжя, 69013.

Стаття 7. Шкільний медіахолдинг співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян України, а також із міжнародними організаціями, установами, організаціями та органами іноземних держав.

Стаття 8. Шкільний медіахолдинг самостійно, згідно з цим Статутом, визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює освітню та соціально-культурну базу для здійснення своїх статутних завдань.

Стаття  9. Засновниками Шкільного медіа холдингу «ВМ-НФ» є директор ЗНВК №19, регіональний науковий керівник впровадження медіаосвіти та керівник холдингової компанії  «Вісник Мрії».

Стаття 10. Керівним органом ШМХ «ВМ-НФ» є його правління, а під час проведення засідань – Загальні збори.

 

РОЗДІЛ II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Стаття 11. Шкільний медіа холдинг «ВМ-НФ» є медіаосвітньою організацією та створений з метою побудови ефективного медіа-інформаційного освітнього середовища, що сприяє залученню учнів, вчителів, батьків у суспільне життя за допомогою соціально значимої діяльності у медіапросторі, розвитку інформаційно-комунікаційної бази школи, висвітлення діяльності школи та Дитячо-юнацької громадської організації «Республіка Мрія» Запорізького НВК №19, формування медіа інформаційної грамотності, медіакультури її членів (учнів, вчителів, батьків, проектних колективів).

Стаття 12. У своїй діяльності Шкільний медіахолдинг керується такими основними принципами:

1)   добровільності, законності, рівності прав та обов’язків, поваги гідності та особистої думки кожного члена ШМХ;

2)   самоврядування, відкритості та гласності;

3)   колективності у роботі ШМХ у поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за використання прав, виконання своїх обов’язків та доручень;

4)   виборності керівних органів медіа-підприємств ШМХ в межах медіа-компаній.

5)  звітності виборних органів перед членами ШМХ;

6)  збереження традицій навчального закладу та цінностей;

Стаття 13. Для досягнення мети основними завданнями Шкільного Медіахолдингу є:

1)  створення в навчальному закладі сучасної інформаційно-насиченого освітнього середовища, що забезпечує якісні зміни в організації та змісті освітнього процесу, а також у характері результатів навчання.

2) інформування шкільної громадськості про події, що відбуваються в навчальному закладі, шкільні проблеми і шляхи їх вирішення, про діяльність учнівської ради, про яскраві події та досягнення, про учнів та вчителів.

3) інформування бенефіціарів Дитячо-юнацької екологічної організації «Республіка Мрія» про проектну діяльність громадського об’єднання, про розвиток громадянського суспільства в межах сфери впливу її членів.

4) залучення учнів до створення шкільних та класних медіапродуктів.

5) взаємодія з позашкільними ЗМІ, участь у медіафестивалях та конкурсах юних журналістів.

6) сприяння створенню позитивного іміджу Дитячо-юнацької громадської організації «Республіка Мрія» та навчального закладу.

7)   налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі охорони навколишнього середовища і охорони здоров’я населення, поліпшення екологічної ситуації, а також із іншими природоохоронними, культурними, освітніми, аматорсько-спортивними та науковими неурядовими громадськими організаціями;

8)  розширення кола освітніх можливостей учнів і педагогів через пошук регіональних, всеукраїнських і міжнародних інтелектуально-творчих проектів та грантів.

9) Розробка системи заходів, що забезпечують оптимальні умови формування знань та досвіду щодо вирішення проблем, нормах поведінки, існуючих правилах, яких слід дотримуватися в процесі спілкування і практичної діяльності.

10)   відродження та поширення споконвічних народних традицій та ремесел;

11)   втілення ідеї ефективного, раціонального, здорового способу життя;

12)   створення умов для всебічної реалізації учнів своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

13)   сприяння екологічній та культурній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем суспільства, навколишнього середовища та інших існуючих екологічних, культурних проблем;

14)   сприяння покращенню здоров’я, морально-духовному розвитку учнів в атмосфері любові та гармонії з оточуючим світом;

15)  сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи.

16) сприяти розвитку медіа та інформаційної грамотності, формуванню навичок робот із текстовою та аудіовізуальною інформацією;

17) оволодіння основами журналістської, дикторської, режисерської та операторської діяльності;

 

 

РОЗДІЛ III. СТРУКТУРА ШКІЛЬНОГО МЕДІАХОЛДИНГУ

 

Стаття 14. Членство у Шкільному Медіахолдингу може бути індивідуальним та колективним. Членство в Організації посвідчується свідоцтвом.

Стаття 15. Індивідуальним членом Організації має право бути особа, яка досягла 16-річного віку, визнає мету, завдання та Статут ШМХ, сприяє їх реалізації та виконанню; бере активну участь та сприяє діяльності ШМХ.

Стаття 16. Колективним членом ШМХ може бути колектив будь-якої Редакції, який добровільно виявив бажання стати членом ШМХ, визнає мету, завдання та Статут ШМХ, бере участь в його діяльності.

Стаття 17. Прийом в члени ШМХ здійснюється за рішенням правління ШМХ на підставі типової згоди, що передбачає виконання членом ШМХ перелічених у цієї згоді освітніх та організаційних завдань. 

Стаття 18. Запрошення до прийняття та рішення про прийняття в члени ШМХ приймається Правлінням ШМХ. Прийнятому індивідуальному члену ШМХ видається посвідчення члена ШМХ, встановленого Правлінням зразка.

Стаття 19. Члени ШМХ мають право:

1)   брати участь у діяльності ШМХ на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами ШМХ;

2)   одержувати повну та достовірну інформацію щодо діяльності ШМХ;

3)   висловлювати свою думку щодо персонального складу, кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів;

4)   право голосу на засіданнях Загальних зборів на засадах і в порядку, визначеному внутрішніми документами ШМХ;

5)   обирати та бути обраними до керівних органів ШМХв порядку, визначеному цим Статутом та внутрішніми документами ШМХ;

6)  згадувати про своє членство в ШМХ в публічних заявах, на умовах, визначених цим Статутом;

7)   використовувати символіку і атрибутику ШМХ в порядку та на умовах, установлених Положенням про символіку ШМХ, що затверджується Загальними зборами;

8)   представляти ШМХ за дорученням Правління на різних конференціях, симпозіумах, у засобах масової інформації;

9)   вносити пропозиції в порядок денний Загальних зборів;

10)   вносити запити та пропозиції до керівних органів ШМХ з питань, що стосуються їх діяльності або діяльності ШМХ, та отримувати на них відповіді;

11)   активно, вільно відстоювати і пропагувати свою точку зору, альтернативні ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в ШМХ до прийняття рішень з цих питань;

12)  брати участь у засіданнях статутних органів, коли розглядаються їхні питання;

13)   брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

14)  звертатися до ШМХ за захистом своїх прав та інтересів;

15)   користуватися обладнанням ШМХ на засадах і в порядку, визначеними внутрішніми документами ШМХ;

16)  вільно виходити із членів ШМХ згідно зі Статутом;

17)  мати інші права, відповідно до внутрішніх документів Організації.

 

Стаття 20. Члени Шкільного медіахолдингу зобов’язані:

1)   дотримуватись у своїй діяльності чинного законодавства України, вимог Статуту та внутрішніх документів ШМХ;

2)   сприяти здійсненню мети та завдань ШМХ, поширенню інформації про діяльність ШМХ;

3)   сприяти пропаганді та розповсюдженню екологічних та культурних знань;

4)   дотримуватись вимог законодавства України про охорону навколишнього середовища;

5)   сприяти залученню в ряди ШМХ нових членів;

6)   поважати права та законні інтереси інших членів ШМХ, дотримуватись авторського права при використанні медіа продуктів інших авторів;

7)   виконувати рішення, прийняті керівними органами ШМХ;

8)   співпрацювати з керівними органами Організації з усіх питань, які стосуються мети діяльності та завдань Організації;

9)  утримуватись від висловлювання від імені ШМХ чи з посиланням на своє членство в ШМХ громадської позиції, не узгодженої з керівними органами ШМХ;

10)  утримуватись від будь-яких дій/бездіяльності, що може завдати матеріальної та нематеріальної шкоди Організації;

11)  брати безпосередню участь у роботі Організації;

Стаття 21. Організація може мати прихильників, що є фізичними або юридичними особами і, відповідно до вимог Статуту, підтримують ШМХ шляхом участі в її діяльності, надання різноманітної допомоги чи послуг без обов’язкового організаційного оформлення своїх взаємин з ШМХ.

Стаття 22. Членство в ШМХ несумісне з діями, спрямованими на порушення прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

Стаття 23. Членство в ШМХ може бути припинено:

1)  у разі добровільного виходу з членів ШМХ (на підставі поданої заяви);

2)   в інших випадках, передбачених цим Статутом.

Стаття 24. Добровільний вихід із членів ШМХ відбувається шляхом подання відповідної заяви у письмовій формі. Рішення щодо добровільного виходу члена з Організації приймає Правління.

Стаття 25. Добровільний вихід або виключення із Організації залишає за особою право повторно вступити до ШМХ.

 

РОЗДІЛ ІV.  ВЛАСНІСТЬ ШКІЛЬНОГО МЕДІАХОЛДИНГУ.

 

Стаття 26. Власниками всіх компаній (медіа підприємств), брендів шкільного медіа холдингу «ВМ-НФ» є їх засновники.

Стаття 27. Власниками всіх творів (медіа текстів) є їх автори.

Стаття 28. Загальна власність ШМХ «ВМ-НФ» є колективною та у матеріальному вигляді визначається цінними паперами (акціями).

Стаття 29. Загальний акційний фонд ШМХ «ВМ-НФ» визначається кількісними показниками медіа-контенту, виробленому в рамках проектної діяльності за вісь час існування бренду «ВМ-НФ».

Стаття 30. Власність сумісних медіа підприємств у вигляді розподілу акцій визначається пропорційно кількісних показників контенту, що створено той чи іншою медіа-компанією.

Стаття 31. У питаннях, які стосуються власності та управлінських функцій медіа-ресурсів шкільного медіа холдингу «ВМ-НФ», всі рішення приймаються власниками голосуванням з розрахунку пропорційного розподілу голосів з урахуванням кількості акцій, що належать тому чи іншому власнику.  

 

РОЗДІЛ V. СТРУКТУРА ШКІЛЬНОГО МЕДІАХОЛДИНГУ

Стаття 32. Види засобів масової інформації у складі шкільного медіахолдингу:

1) Web-сайт;

2) шкільна газета;

3) класні газети;

4) спецвипуски;

5) шкільний журнал;

6) альманах;

7) радіостудія

8) фотостудія

9) телестудія;

10) студія мультиплікації

11) Служба  SMS-повідомлень

12) індивідуальні блоги

 

ПРИКЛАД

Структура шкільного медіахолдингу НВК № 19

 

Автори: С.А.Іванов, науковий регіональний координатор Усеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти; Г.О.Тандура, директор ЗНВК №19; А.В.Єлькін, керівник МП "ВМ-НФ", педагог-організатор ЗНВК №19; Г.В.Сергєєва, заступник директора ЗНВК №19

 

 

Форма входа

landmarks

Проверить текст на соответствие информационному стилю - очистить от словесного мусора >>>

Перевірити текст - знайти можливі помилки >>>

Эссе и рецензии "По ту сторону экрана - 2018"

Выпуски газет

Січень 2018: Кристалл, Луч солнца, Феникс, Нью-Скифия, 220V - next, Искорка, Эксклюзив, Шкільна планета, Максимум адреналина, Орео, Солярис,

Спец-випуски - "Mediaschool - 2018" Промінь сонця, Іскорка, Дивосвіт,

Лютий 2018: Дивосвіт, Кристалл,

Березень 2018: 21 век, Нью-Сити, Луч солнца, Кристалл, 220V-next, Эксклюзив, Максимум адреналина, Искорка, Шкільна планета, Орео,

Квітень 2018: Нью-Скифия - эко-выпуск, Луч солнца, Кристалл, Дивосвіт, 220V-next, Искорка, Феникс, Максимум адреналина, Эксклюзив, Солярис

Поиск по сайту

Друзья сайта

 • Новости ПШП

  Календарь

  «  Серпень 2021  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
        1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031

  Наш опрос

  Какие социальные медиа Вы используете в работе?
  Всього відповідей: 54